Beweging van collectieve creatie

Wie en wat is Nederland Bewust Anders?

Nederland Bewust Anders is een platform van en voor mensen, die de moed en de durf willen tonen om uit te stijgen boven de situatie waarin onze wereld is beland. Een ontmoetingsplaats van mensen die écht een andere toekomst willen creëren, door vastgelopen systemen in de samenleving te herzien. Door deze te vernieuwen en/of met gelijkgestemden sámen te werken om compleet nieuwe structuren te helpen bouwen. Om bijvoorbeeld onze kinderen op te leiden en te werken aan praktisch welzijn en het geluk van mensen in een schone en natuurlijke omgeving.

Nederland Bewust Anders geeft ook jou de ruimte je initiatief op dit gebied te delen en mensen uit te nodigen om méé te doen. Via onze community kun je contact leggen met gelijkgestemde mensen over initiatieven, ideeën en thema's die jou aanspreken. Zo zet je jouw liefde en daadkracht méé in. Op allerlei terreinen in de samenleving. Maar vóór alles, vanuit JOUW passie en JOUW expertise. Zo is elk mens een deel van de oplossing voor een menswaardige samenleving.

En zo kan elk mens ook meehelpen aan een toekomst die niet langer los staat van ons 'mens-zijn'. Neem zelf je podium in het publieke domein of neem contact op met mensen die wellicht op jou zitten te wachten..!

Beweeg je mee?

Nederland Bewust Anders levert een praktische bijdrage aan de paradigma verschuiving van het Menselijk bewustzijn en creëert ruimte om de kracht van het individu en van het collectieve bewustzijn in te zetten. Dit kan onder andere via: 

  1. het zichtbaar maken, verbinden en bekrachtigen van alle mensen, organisaties en initiatieven die praktisch en concreet een menswaardige samenleving van liefde en waardigheid creëren;
  2. het onderzoeken welke obstakels, structuren en patronen er zijn die een menswaardige economie ondermijnen;
  3. het aandragen van concrete en goed onderbouwde oplossingen om obstakels te overstijgen; 
  4. het professioneel adviseren van politiek en beleidsmakers inzake de herziening van vastgelopen systemen, onderbouwd door kwalitatief hoogstaand onderzoek en ondersteund door een substantieel deel van de publieke opinie. 

Iedereen kan vrijuit stemmen, de nieuwbrief ontvangen en alle berichten op de website lezen. Verder vind je als je ingelogd bent een community en je kunt ook reageren op berichten en meewerken deze community op te bouwen en uit te breiden. Je kunt zelf initiatieven aandragen, er is een nieuwsbrief, video interviews en nog veel meer. Ga je mee op reis? Mogen we mee met jou op jouw reis?

Het bovenstaande samengevat:
-    een nieuwe menswaardige samenleving van liefde
-    staan in je eigen kracht en talent en van daaruit een bijdrage leveren aan het geheel
-    verbinden tot een harmonisch geheel van mens, aarde en natuur
-    elkaar ondersteunen en daarbij kennis en ervaring delen
-    respect voor ieders waardigheid en ieders zelfhelend vermogen
-    inspireren, luisteren, samenwerken, een voorbeeld zijn en vooral je eigen ding “doen”

Hoe te concretiseren?
-    elkaar fysiek ontmoeten
-    coöperatie van samenwerking opbouwen (geen hiërarchie en ieder haar/zijn inbreng)
-    het oude herzien met respect voor wat is, inspireren en adviseren
-    via internet laten zien wie je bent met polls, referenda en activiteiten
-    themabijeenkomsten en congressen
-    informatie verspreiden met nieuwe journalistiek door openheid en delen van kennis 

Wat is het fundament en wat is de onderliggende kracht?

-    mens ZIJN vanuit het hart
-    mens ZIJN als creatief wezen
-    komen als mens tot je eigen essentie, je oorspronkelijke kracht
-    kennis hebben van misleiding en afleiding (mind control, framing en acting)
-    delen als mensen onder elkaar
-    doen als mensen met elkaar

Sluiten