Beweging van collectieve creatie

IBBO Onderwijs - Leren om mens te zijn

IBBO Onderwijs - Leren om mens te zijn

Leren om mens te zijn.jpgzaterdag 17 maart 2018

Deze week is er in De Limburger een artikel verschenen over het initiatief van het IBBO Onderwijs. IBBO (Ik ben Bewust Onderwijs) is een erkende spirituele school voor basis- en voortgezet onderwijs. Onder het werkmotto "wij werken vanuit hart en ziel en helpen kinderen van nu om hun volledige potentieel tot uitdrukking te laten komen in een veilige, liefdevolle, open en respectvolle omgeving" wordt professioneel en bevlogen gewerkt aan vernieuwing van het onderwijs.

Het onderwijsaanbod van IBBO dekt de kerndoelen die het Ministerie heeft vastgelegd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Sterker nog, er wordt een toevoeging gerealiseerd op het gebied van sociaal emotionele en spirituele ontwikkeling. Daarbij legt IBBO een groot accent op de ontwikkeling van het eigen bewustzijn van het kind in de relatie met zichzelf en met de ander.

IBBO benadert de verschillende leergebieden in hun natuurlijke samenhang. De hoofdtaak van de begeleiders is het creëren van een rijk scala aan levenslessen, waarin veel uitdaging voor het kind zit en voldoende stimulans voor de ontwikkeling op alle leergebieden. In de organisatie van het creëren van de levenslessen staat flexibiliteit voorop, juist omdat de interesses en leervoorkeuren van het kind centraal staan.

Vaak gestelde vragen vanuit de maatschappij dat doelen niet bereikt worden, is bij IBBO niet relevant, daar het kind weer in zijn kracht komt te staan door de levenslessen die het ervaart binnen het IBBO.

Via de IBBO-methodiek krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, en hun eigen leerproces vorm te geven. Hierdoor ontstaat een leerproces gestoeld op zelf willen en inspiratie van binnenuit. Willen doen, ervaren, weten, en willen leren. Dan zijn motivatie en rendement het grootst. Naast het de spirituele, sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling blijft er voor het kind voldoende ruimte over om aan het cognitieve gedeelte te werken.

Bezoek hier de website van IBBO
Bekijk hier het initiatief op de website van Nederland Bewust Anders

« Terug

Nieuws zoeken

Sluiten