Beweging van collectieve creatie

Creative Commons

Creative commons

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en vrij van copyright. Alles publiceren wij onder Creative Commons Licence 4.0 Kopieëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken wordt actief aangemoedigd. 

Een bronvermelding is daarbij wel een vereiste. Zie  Creative Commons Licence 4.0.

Sluiten