Beweging van collectieve creatie

Waarom Nederland Bewust Anders?

Waarom Nederland Bewust Anders?

27 februari 2018 door Ivo Valkenburg 0 reacties

Het antwoord op deze vraag zal straks ongetwijfeld 500.000 of meer verschillende antwoorden kennen. Vanaf het eerste moment dat ik hoorde over het initiatief van Nederland Bewust Anders ging mijn bloed sneller stromen. Er werd een diep innerlijk verlangen wakker gemaakt om gezamenlijk met anderen de volgende stap te zetten op weg naar vernieuwing en vitaliteit van de samenleving. Vanuit mijn passie voor een economie van welzijn en geluk voor mens, natuur en samenleving, ben ik al lange tijd gefascineerd door steeds meer bedrijven en organisaties die wereldwijd de kracht van het hart op de werkvloer praktisch integreren. Op de website Love Made Visible heb ik inmiddels ca. 700 voorbeelden verzameld van bewuste wereldburgers, zakenmensen, wetenschappers, journalisten, artsen, verpleegkundigen, leraren, advocaten, politici, bankiers en vele anderen die, ieder op zijn of haar eigen manier, vanuit passie en autonomie in beweging zijn gekomen.

Het uit handen geven van onze autonomie aan wie of wat dan ook zit diep geworteld in ons systeem. Zeker in de mijne. Hoe vaak ben ik in mijn leven niet geneigd geweest om te hopen, te denken, ja zelfs te verwachten, dat er iets of iemand buiten mezelf zou zijn die het voor mij zou gaan doen. Hoe vaak heb ik niet mijn autonomie daadwerkelijk overgedragen aan leraren, coaches, leidinggevenden, politieke partijen, spirituele instellingen en weet ik veel wie of wat nog meer … vanuit het idee dat er een grotere kracht of wijsheid buiten mezelf is.

 Als je kijkt naar de ontwikkeling van het bewustzijn in het bedrijfsleven, dan zie je een beweging die ik ook herken in mijn eigen leven. Mocht je tijd, zin en gelegenheid hebben om onderstaand filmpje met een speelduur van ca. 9 minuten te bekijken, dan kan ik je dat van harte aanbevelen. Daarin wordt duidelijk in beeld gebracht hoe we, stapje voor stapje, steeds meer erin slagen, om onszelf te organiseren vanuit meer vrijheid en autonomie. Als hoogste vorm van organiseren wordt in het filmpje stil gestaan bij organisaties die de hiërarchische piramide volledig hebben vervangen door kleine, zelf-georganiseerde teams. Het zijn levende organisaties, waarbij het is alsof elke medewerker zijn of haar luisterend oor legt bij het kloppend hart van de organisatie en van daaruit bekijkt wat de organisatie nodig heeft. Zowel mens als organisatie zijn autonoom, net zoals de natuur dat is. De richting van de organisatie staat niet van tevoren vast, maar groeit organisch. Er is niet alleen sprake van zelforganisatie, waarbij mensen op de een of andere manier de sleutel hebben gevonden om effectief en professioneel te opereren, zelfs op grote schaal, op basis van een manier waarbij mensen elkaar helpen en voeding geven zonder dat hiervoor een hiërarchie of consensus nodig is. Verder zie je dat er sprake is van volop ruimte om 100% jezelf te zijn. Je zou het “heelheid” kunnen noemen. Iedereen kan zijn of haar authentieke zelf uitschenken. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen werken en leven. Werken vormt opnieuw een onderdeel van het leven in groter verband. Het leven, en dus ook ons werk, is het kostbaarste goed. Authenticiteit, geen maskers op, is het beeld van mensen in deze organisaties. Ook speelt betekenis een belangrijke rol in dit soort organisaties. In plaats van de toekomst te voorspellen of zelf proberen te controleren, worden alle medewerkers in de organisatie actief uitgenodigd om te luisteren en te begrijpen waarnaar de organisatie wil groeien. Welke betekenis zij wil dienen?

Lid worden van Nederland Bewust Anders kan niet. Je kan je autonomie niet uit handen geven aan Nederland Bewust Anders. Ik roep vaak gekscherend dat Nederland Bewust Anders helemaal niets voorstelt. De enige die telt, dat ben jij (en ik). Nederland Bewust Anders gaat het niet voor jou of mij, of Nederland doen. De tijd om onze autonomie uit handen te geven aan organisaties die het voor ons doen, is wat mij betreft helemaal voorbij. De tijd is gearriveerd om het zelf te doen.

Waarom dan toch wel Nederland Bewust Anders? Wat is er mooier om met elkaar een plek te creëren waarin elk mens welkom is? Wat is er mooier dan ruimte te scheppen voor de creatieve stroming van ieder mens met zijn of haar unieke talenten en visie richting het publieke domein? Wat is er mooier dan zichtbaar te maken wat er al bewust anders is in onze samenleving? Wat is er mooier dan een beweging van mensen die vooral de grootsheid van elkaar eren, en wegblijven van wie er gelijk heeft?

Heb je vragen en/of opmerkingen over Nederland Bewust Anders? Zou je –op welke manier dan ook – willen bijdragen aan de ontwikkeling van dit platform?! Als ambassadeur, organisator, vliegende keep, redactie-lid, bestuursfunctie of wat er ook maar nodig is? Of zou je graag jezelf met je initiatief op het podium willen plaatsen? Voel je vrij en laat het ons weten!

Ivo Valkenburg

Labels:

Reacties

Sluiten