Beweging van collectieve creatie

Een paard behandelen op afstand

Een paard behandelen op afstand

Sint Martens Lierde / België

Aangezien het op afstand energetisch behandelen van een paard vaak nog een onbekend terrein is, wil ik er kort wat meer over vertellen. Bij zo’n behandeling op afstand maak ik via een foto van het paard contact met zijn energetisch veld. Alles wat leeft bestaat namelijk uit energie en langs die weg kan een verbinding tot stand gebracht worden. In het energetische veld liggen onder andere de emotionele ervaringen van een paard opgeslagen. Wanneer een paard zelf zijn eigen ervaringen niet goed heeft kunnen verwerken, kunnen daar blokkades ontstaan.

ENERGETISCHE BLOKKADES
Dergelijke energetische blokkades zijn vaak het gevolg van menselijk handelen. Deze blokkades komen op alle leeftijden voor, van veulen tot het volwassen paard. Geblokkeerde energie bij het paard kan verstorend werken, waardoor er lichamelijke klachten en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Dit kan met iets kleins beginnen. Als de oorzaak hiervan niet wordt aangepakt, kan dat na verloop van tijd uitgroeien tot een groter probleem.

OUD ZEER KRIJGT DE KANS
Verschijnselen die wijzen op een energetische blokkade, kunnen in bijzondere gevallen ook naar boven komen als alles in orde is. Zoiets kan zich voordoen als het paard in een nieuwe omgeving is gekomen, waar het, in tegenstelling tot vroeger, wél begrepen wordt. De in de loop der jaren opgehoopte ‘oude pijnen en emoties’ krijgen dan de kans en kunnen dan eindelijk in een veilige en vertrouwde omgeving naar boven komen.

EERST LUISTEREN, DAN FLUISTEREN
Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich op een diepere laag afspeelt in een paard. Ik maak contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een behandeling op afstand. Daardoor verminder ik blokkades, spanningen en oudere storingen bij een paard. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar vaak zijn twee of meerdere behandelingen nodig om een probleem definitief te klaren. Dit is afhankelijk van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling, is er altijd een positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat.

VANUIT DE BRON
Ik werk vanuit de bron in samenwerking met het paard aan blokkades op een dieperliggend niveau. Het paard geeft mij zelf aan waar ik mij op mag richten. Hierdoor kan ik dieperliggende blokkades bij de oorsprong oplossen. Vervolgens kan daar weer liefdevolle energie van het paard zélf gaan stromen. Dit werk gebeurt op zielsniveau, in volledige overgave en vanuit liefde gericht op het paard. De werking van een behandeling werkt op alle niveaus door: zowel op het lichamelijke vlak als op het instinctieve en het emotionele vlak van het paard.

AANVULLENDE MANIER VAN WERKEN
Deze energetische behandeling is voor mij een zuivere, directe en aanvullende manier van werken naast het ‘live’ geven van instructie, trainen, beleren en corrigeren van paarden. Het is belangrijk dat het paard in alle vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. En dit werkt ook positief door op de omgeving en op de directe eigenaar, zodat ze weer samen verder kunnen.

GRIJS GEBIED
Op afstand energetisch behandelen is een grijs gebied. Dat wil zeggen een gebied dat rationeel niet goed te bevatten en logisch te verklaren is. Het uiteindelijke resultaat is echter wel duidelijk zichtbaar en merkbaar in de werkelijkheid. Dat zijn de positieve veranderingen die ook de eigenaar na een behandeling constateert bij het paard.

DIRECTE REACTIE
Soms lopen paarden rond met een energetische blokkade die geleid heeft tot fysieke problemen die meestal niet zomaar door een dierenarts op te lossen zijn. Het gaat dan om een diepere verstoring van energie, waardoor een paard in een vicieuze cirkel terecht is gekomen, waar het op eigen kracht niet meer uitkomt. Het mooie van het energetisch werk is, dat het dicht bij de natuur van zowel het paard als de mens staat. Daardoor reageert een paard ook vrij direct op een behandeling. Een paard leeft immers in het nu en zal een verandering direct tonen.

INNERLIJK VUUR
Bevrijd van zijn blokkades, kan zijn innerlijke vuur weer tevoorschijn komen. De behandeling forceert niets in het paard. Het paard ontvangt helende energie en geeft tijdens dit proces zelf aan wanneer het genoeg is, zodat hij verder zelf zijn weg hierin kan vinden.

EFFECTEN
Het resultaat van een ‘behandeling op afstand’ is bij ieder paard anders. De meest voorkomende effecten zijn:

-             ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress,
-             losmaken en laten afvloeien van oude vastzittende trauma’s,
-             herstellen van de aarding: het paard staat weer met vier benen stevig op de grond,
-             ontwikkeling van souplesse in de beweging,
-             stimuleren van zelfbewustzijn, het paard durft zijn eigen ruimte weer in te nemen,
-             het opheffen van blokkades die leiden tot rij-technische belemmeringen,
-             het doorbreken van angstpatronen,
-             het stimuleren van het zelfvertrouwen,
-             het bevorderen van het eigen zelfgenezend vermogen van het paard om het herstel door te laten werken en terugval te voorkomen, waardoor het paard dan weer kan zijn wie hij daadwerkelijk is.

RESET
Energetisch behandelen op afstand is een vorm van behandelen die niet alleen curatief ingezet kan worden bij problemen maar ook preventief. Als je aanvoelt dat je paard – om wat voor reden dan ook – niet helemaal lekker meer in zijn vel zit, kan met een behandeling op afstand het paard weer in zijn eigen spoor gezet worden. Een behandeling op afstand werkt dan als een ‘reset’.

WERKT LANG DOOR
Sommige resultaten van een behandeling op afstand zijn direct merkbaar, andere kunnen soms pas na een tijdje tevoorschijn komen, want een ‘behandeling op afstand’ werkt nog lange tijd door. En ook dan heeft een paard behoefte aan aandacht en zorg, zodat het ondersteund wordt in zijn actie om ‘schoon schip’ te maken. Het paard kan zich dan weer vrij bewegen zonder ballast van het verleden.

RAPPORTAGE
Nadat ik een paard behandeld heb, krijgt de eigenaar een rapportage waarin aandacht besteed wordt aan de essentiële punten van deze energetische behandeling op afstand, zoals
-          de kenmerkende eigenschappen van dit paard,
-          de spanningen en verstoringen die ik in het energieveld van dit paard heb waargenomen,
-          de aard en duur van de behandeling die ik heb gegeven,
-          het te verwachten energetisch effect daarvan op de korte en op de lange termijn,
-          een richtlijn voor de nazorg thuis door de eigenaar.

Ik ben blij dat ik dit werk voor paarden mag en kan doen.

Website              www.floor4Q.be

Facebook           https://www.facebook.com/floor4q/

Sluiten