Beweging van collectieve creatie

ONS Kantelhuis

ONS Kantelhuis

ONS Kantelhuis is een initiatief in oprichting door Quinta Ansem en Sandra de Leeuw. Het gaat om een plek waar sociaal kwetsbare mensen kosteloos een time-out van een paar weken kunnen ervaren. In ruil hiervoor werken deze mensen actief mee in het realiseren en in stand houden van ONS Kantelhuis. Daarnaast kunnen mensen deelnemen aan een krachtig programma voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsvergroting, zodat ze daarna met een andere blik en een goed gevulde toolbox met technieken hun leven zelf weer kunnen oppakken.

Mensen die dakloos zijn of dreigen te worden door scheiding of bijvoorbeeld het hebben van schulden, kunnen in Nederland haast nergens aankloppen voor hulp. Gezien het feit dat ze op dat moment geen officieel adres hebben, staan ze buiten het systeem. Als ze geen schulden hebben, dan ontstaan deze vaak tijdens deze super onzekere situatie, want probeer je baan maar vast te houden, als je zoveel stress ervaart. Heb je geen baan, probeer dan maar eens een baan te krijgen als je geen ‘adres’ kunt geven. Onderwijl lopen de schulden verder op en, lukt het op een gegeven moment wel weer een adres te kunnen overleggen, dan blijkt de schuld geëxplodeerd te zijn. Deze nieuwe stress kan vervolgens weer voor een psychische terugval zorgen, waardoor iemand een nieuwe kans niet kan pakken. Dat kan en moet volgens de initiatiefnemers van ONS Kantelhuis echt anders!

Vandaar dat er op dit moment wordt gewerkt aan de praktische realisatie van een droom om een beweging van mensen te starten die een "opvanghuis" nieuwe stijl vorm willen geven. Een beetje in de lijn van ‘De Nieuwe GGZ ‘ waar de mens weer centraal staat.

Vaste en tijdelijke huisvesting

In de eerste opzet van het huis wordt er rekening gehouden met 5 vaste bewoners in tiny houses en 10 tijdelijke bewoners in een hoofdverblijf of caravans  De vaste bewoners zijn autonoom en leveren ieder een unieke bijdrage aan zowel het huis als het activiteitenaanbod voor de tijdelijke bewoners. De tijdelijke bewoners krijgen kost en inwoning en dragen bij aan de opbouw en het onderhoud van ONS Kantelhuis krijgen daarvoor toegang tot het activiteitenaanbod.

Zelfvoorzienend leven

In ONS Kantelhuis wordt ernaar gestreefd om op termijn zo zelfvoorzienend mogelijk te kunnen gaan leven. Dit houdt in dat op het programma onder meer de ontwikkeling van een eigen voedselbos staat, alsook de aanleg van een fruit- en notenboomgaard met daarnaast een medicinale tuin en een paddestoelenkwekerij. 

De Initiatiefnemers

Quinta Ansem

"Ik droom van een samenleving die naar de mens kijkt. De ander zien als uniek. Ik droom van een gezondheidszorg die heeft nagedacht en handelt in wat die ander werkelijk nodig heeft, wenst of vraagt. Die luistert en in staat is hierop in te spelen, zonder ‘ge-ja-maar’ en te kijken naar die ander en die ander ‘echt’ ziet met al zijn of haar ‘eigen – aardigheden’. Hierover schrijf en spreek ik. Over het ‘fundamenteel anders denken, kijken, durven maar belangrijker het anders doen’! Ik deel mijn persoonlijke verhalen en die van anderen die mij inspireren. Alleen zo starten unieke processen die verandering brengen in Zorg & Welzijn." - Quinta Ansem

Sandra de Leeuw

"In oktober deelde ik online eindelijk mijn grote droom via facebook en hierdoor kwam ik in contact met Quinta Ansem  die via facebook op mijn berichtje reageerde. Onze verhalen en dromen kwamen zo enorm overeen dat we besloten de handen ineen te slaan om samen aan onze gedeelde droom te gaan werken. Ik was al begonnen met het opstarten en aanbieden van een nonprofit hulptraject voor sociaal kwetsbaren en zij was al gestart met een crowdfunding voor een fysieke plek, weg van thuis, om op adem te komen, het andere deel van mijn droom" - Sandra de Leeuw

Interesse? Wil je ook verder helpen meebouwen aan dit initiatief of ondersteuning verlenien in welke vorm dan ook?

Bezoek dan hier de website van Ons Kantelhuis

Bezoek hier de Facebook pagina van Ons Kantelhuis

Sluiten