Beweging van collectieve creatie

Soulvalley

Soulvalley

Nederland

Op het snijvlak van bewustzijn, computertechnologie en menselijk potentieel

Silicon Valley vertegenwoordigt de harde kern, het zenuwcentrum van de High Tech wereld. Daar waar bits en bytes en intellect ingezet worden om de mensheid kunstmatig naar de volgende, wellicht laatste, fase in haar evolutie te brengen. Naar een post-humane fase, in een geleidelijke samensmelting van mens en machine. Waar data de nieuwe religie is en waar we onszelf als god beschouwen, die met behulp van technologie in staat is haar eigen evolutie en leefwereld te manipuleren en ons (collectieve) brein te programmeren.

Soulvalley vertegenwoordigt het hart van de Mensheid. De plek waar we ons bewust zijn van onze werkelijke oorsprong en in staat zijn door de (binaire) sluiers van illusie heen te kijken. Daar waar we de kracht van de natuur (h)erkennen en in verbinding zijn met onszelf en de wereld om ons heen. Waar we diep van binnen weten dat we niet gerepareerd of geupgrade hoeven te worden om ons voortbestaan veilig te stellen. Waar we onze menselijke kwaliteiten tot liefde, aandacht en empathie koesteren. Onze creativiteit, ons gevoelsbewustzijn en voorstellingsvermogen omarmen. Waar we volledig mens zijn in plaats van (deels) machine en waarin technologie dienend is.

Soulvalley Academy heeft tot doel hierin te informeren, inspireren en bekrachtigen door het opnieuw inladen van verloren gegane informatie. Informatie die simpelweg vergeten is of bewust overschreven, ge-delete, gecodeerd of ge-edit. Informatie over onze werkelijke oorsprong (onze broncode), de aard van onze werkelijkheid en onze ware vermogens. En de mate waarin geavanceerde computertechnologie hierin een rol speelt, heeft gespeeld en zal spelen. Soulvalley Academy is de plek waar we het magische creatie- en manifestatiepotentieel weer in onszelf activeren, ons bewustzijn en welzijn vergroten, onszelf bekrachtigen en (h)erkennen wat het werkelijk betekent om Mens te zijn. Waar we tevens ontdekken hoe technologie hieraan dienstbaar kan zijn. 

Soulvalley Academy doet dit zowel offline als online. Door live bijeenkomsten, natuurbelevingen, lezingen, events en door online media zoals programma's en apps.

Soulvalley (Academy) is een initiatief van Yfke Laanstra. Zij is futurist, spreker, auteur van 'Bits, Bytes & Bewustzijn' en initiator van de Soulvalley app en de Holistic Hacking beweging. Voor meer informatie zie www.yfkelaanstra.nl

 

Sluiten