Beweging van collectieve creatie

Ondernemers van Nu

Ondernemers van Nu

Nederland

Ondernemers van Nu is een initiatief van een groep ondernemers die de transitie naar een nieuwe (circulaire, duurzame) economie willen versnellen.

Het oude economische denken is wat Ondernemers van Nu gebaseerd op economische groei van méér productie en méér handel. Daarvan zien ze de gevolgen duidelijk in onze leefomgeving: vervuiling, uitputting van grondstoffen, overproductie en een groeiende ongelijkheid. De handelsverdragen TTIP en CETA stimuleren het oude economische denken en zetten in op nog meer groei. Wij gaan voor een schoon en eerlijk ondernemersklimaat in een nieuw economisch denken; een economie die duurzaam is, die solidair is, en people en planet voor corporate profits plaatst en die inzet op een rechtvaardige verdeling van beschikbare welvaart binnen de grenzen die de aarde stelt. Een handelsverdrag moet het nieuwe economische denken als uitgangspunt bevatten en dat is waar wij ons, als ondernemers, voor inzetten. 

Campagneteam

Joost van Beek
 en
 Tom van de Beek, zijn ondernemers én initiatiefnemers van Ondernemers van Nu. Met dit initiatief hopen we ondernemers te bewegen om zich te laten informeren over CETA en TTIP, hun zorgen uit te spreken en alternatieven te presenteren aan de politiek.

Een Stuurgroep van ondernemers stuurt het Campagneteam aan, dat ook weer bestaat uit ondernemers: Marieke van Doorn (beleidsbeïnvloeding/campagneleiding), Jeroen van Baren (communicatie/design), Frank Gorter (coördinator HandelsKaravaan) en Sophie de Vos (fotografie/video).

Sluiten